פרופ' אלון טל

זכה במענק של 250,000 ממשרד האנרגיה לבחינת היתכנות אתרים להקמת טורבנית רוח ברחבי הארץ, בשיתוף הדוקטורנט ארז פוד

26 February 2018
היתכנות אתרים להקמת טורבנית רוח ברחבי הארץ

מעט על המחקר :  הצעת המחקר מתכוונת לענות על שאלות מהותיות של כדאיות אנרגיית רוח בישראל, לבחון היבטים רגולטוריים ולערוך ניתוחים כלכליים. למרות היתרונות הסביבתיים שיש ליצור אנרגיה באמצעות טורבינות רוח בהשוואה לייצור אנרגיה מקורות כמו נפט, פחם או גז, עדין רבים המכשולים לפיתוח טורבינות רוח בשל סיכונים סביבתיים אחרים, מה שיוצר מתח בין "סיכון מול סיכון", תופעה ידועה ברגולציה סביבתית. המחקר המוצע מתחיל בניתוח המגבלות הרגולטוריות העומדות בפני פיתוח אנרגיית רוח בישראל בהתבסס על מדיניות ציבורית קיימת בישראל בהשוואה לחקיקה רלוונטית במדינות מובילות בעולם המערבי. המחקר יזהה את הבסיס המדעי לרגולציה קיימת במדינות שונות בעולם ויפרט כיצד מדינות אחרות פותרות קונפליקטים בין יעדים סביבתיים שונים. לאחר מכן העבודה תמפה מיקומים מיטביים לטורבינות רוח בישראל על בסיס השפעות ואילוצים סביבתיים (רעש, השפעה על בעלי כנף וכו') יחד עם שיקולים כלכליים  נוספים. המחקר יעריך את השפעות הרגולציה והאסטרטגיה המדינית על אנרגית רוח בישראל, בהתבסס על התקנות הקיימות במדינות כמו דנמרק, שבדיה, הולנד וכו'. המחקר יתמקד באזורי פוטנציאל רוח שונים בישראל (מבוסס על פוטנציאל הרוח כפי שהוגדר על-ידי השירות המטאורולוגי הישראלי). האזורים שבהם יתמקד המחקר הינם רמת הגולן, הגליל, יהודה ושומרון, הנגב והערבה  .השוואה אזורית זו תסייע לעיצוב תכנון אסטרטגי לאומי אופטימלי לשילוב אנרגיית רוח כחלק ממשק האנרגיה הלאומי. הביצוע יעשה על-ידי מערכות מידע גיאוגרפיות ובהן תוכנת "ארק ג'י.איי.אס" שתציג את הניתוחים המרחביים שיתבססו על ניתוחים מקדימים שיפותחו בתוכנת "ויינדפרו" המשמשת לתכנון הקמת טורבינות רוח בעולם. הכנה  וניתוח של השכבות במערכות המידע הגיאוגרפיות בשילוב עם המידע הכלכלי יאפשר לבצע ניתוח עלות מול תועלת לחלופות השונות של מיקום טורבינות רוח בישראל, ואת ההשפעה השולית של מאפיינים סביבתיים, מגבלות רגולטוריות ומדדים כלכליים (עלויות והערכות נזקים) על הממצאים המרכזיים. תובנות אלו יאפשרו בין היתר להציע  מדיניות מומלצת לשילוב טורבינות רוח במערך היצור של אנרגיה בישראל, על ידי זיהוי תקנות מתאימות לייצור אנרגיה מתחדשת המאזנות בין השפעות ויעדים סביבתיים וכלכליים.

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>