רשימת קורסים

רשימת קורסים באנרגיה מתחדשת

02 September 2019
courses

20.8.19

רשימת קורסים באנרגיה מתחדשת תש"פ

הפקולטה למדעי החברה, ביה"ס לחברה ומדיניות:

החוג למדיניות ציבורית – תואר שני:

  • 1082.4176.01 – סמינר: סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי (פרופ' איתי סנד)

 

הפקולטה להנדסה:

הנדסת חשמל – תואר ראשון:

  • 0512.1204.01-08 המרת אנרגיה והינע חשמלי (ד"ר אלכסנדר אברמוביץ) – רלוונטי גם לתואר ראשון בהנדסה מכנית
  • 0512.3571.01-06 המרת אנרגיה (פרופ' דורון שמילוביץ) + מעבדה 0512.3572.01-02

 הנדסת חשמל – תואר שני:

  • 0510.7701 המרה פוטו-וולטאית של אנרגיית שמש (פרופ' יוסי רוזנוקס) – רלוונטי גם לתואר שני בהנדסת חומרים

הנדסת חומרים – תואר ראשון ושני:

  • 0581.4371 חומרים במערכות אנרגיה (ד"ר בריאן רוזן) – זמין גם לתלמידי התכנית המשולבת בהנדסת חומרים וכימיה (תואר ראשון)

 

הפקולטה למדעים מדויקים:

בי"ס פורטר למדעי הסביבה – תואר שני:

  • 0910.4018.01 – התפתחות מערכות אנרגיה (פרופ' אלכס גולברג)
  • 0910.4033.01 – ביו הנדסה סביבתית (פרופ' אלכס גולברג)
  • 0910.4470.01 – אנרגיה פנים רבות לה (ד"ר ניר נפתלי)
  • 0910.4016.01 – מבוא לאנרגיות מתחדשות (ד"ר ניר נפתלי)
  • 0910.4028.01 – חיידקים, צמחים וביו-אנרגיה (ד"ר אלין פינקלשטיין)

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>