קורסים באנרגיה מתחדשת

21.8.17

רשימת קורסים באנרגיה מתחדשת

הפקולטה למדעי החברה, החוג למדיניות ציבורית  :

החוג למדיניות ציבורית – תואר שני:

 • 1082.4176.01 – סמינר: סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי (פרופ' איתי סנד)

הפקולטה להנדסה  :

הנדסת חשמל – תואר ראשון:

 • מעבדה סמסטר א': 0512.1204.05-08 -  המרת אנרגיה (פרופ' דורון שמילוביץ)
 • שיעור+ תרגול  0512.3571.01-06 -  המרת אנרגיה (פרופ' דורון שמילוביץ)
 • סמסטר ב', שיעור + תרגיל – 0512.3571.07-08  - המרת אנרגיה (ד"ר יובל בק)
 • מעבדה מתקדמת  0512.4590.02-03 -  המרת אנרגיה (פרופ' דורון שמילוביץ)
 • מעבדה סמסטר ב': 0512.1204.03-08 -  המרת אנרגיה (פרופ' דורון שמילוביץ)

הנדסת חשמל – תואר שני:

 • 0510.7701 המרה פוטו-וולטאית של אנרגיית שמש (פרופ' יוסי רוזנוקס)

הנדסה מכאנית תואר ראשון:

 • 0512.1204.01-08 המרת אנרגיה והינע חשמלי (פרופ' דורון שמילוביץ וד"ר יובל בק)
 • 0542.4093 מעבדה במערכות אנרגיה (פרופ' אבי קריבוס)
 • 0542.4132 אנרגיה מתחדשת (פרופ' אבי קריבוס)

הנדסה מכאנית תואר שני, התכנית להנדסת סביבה:

 • 0545.5110 אנרגיה סולארית (פרופ' אבי קריבוס)

הנדסת חומרים תואר ראשון:

 • 0581.4371 חומרים במערכות אנרגיה (ד"ר בריאן רוזן)

הנדסת חומרים תואר שני:

 • 0510.7701 המרה פוטו-וולטאית של אנרגיית שמש (פרופ' יוסי רוזנוקס)
 • 0581.4371 חומרים במערכות אנרגיה (ד"ר בריאן רוזן)

 

הפקולטה למדעים מדויקים:

 

 • תואר שני – 0910.4018.01 – התפתחות מערכות אנרגיה (ד"ר אלכס גולברג)
 • 0910.4033.01 – ביו הנדסה סביבתית (ד"ר אלכס גולברג)
 • 0910.4470.01 – אנרגיה פנים רבות לה (ד"ר ניר נפתלי)
 • 0910.4016.01 – מבוא לאנרגיות מתחדשות (ד"ר ניר נפתלי)
 • 0910.4028.01 – חיידקים, מצחים וביו-אנרגיה (ד"ר אלין פינקלשטיין)

 

ביה"ס לכימיה:

 • 0581.4371 חומרים במערכות אנרגיה (ד"ר בריאן רוזן)

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>