כנס האגודה הישראלית לאנרגיה מתחדשת

קול קורא להגשת תקצירים

16 October 2017, 9:00 
 
כנס אנרגיה מתחדשת

ISES - כנס האגודה הישראלית לאנרגיה מתחדשת

מועד הכנס 16 באוקטובר 2017

מקום אוניברסיטת תל אביב

נושאי הכנס:

איסוף, המרה ויישום של אנרגיה מתחדשת על כל סוגיה. מערכות פוטו - וולטאיות , מערכות תרמו - סולאריות לחשמל ולתהליכים, מערכות אגירת אנרגיה תרמית וחשמלית, דלקים סולאריים, התייעלות אנרגטית, מערכות גיאותרמיות, אנרגית רוח, תאורה טבעית ,ערים חכמות ורשת חכמה

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>