יום עיון: ניטור אנרגיה במבנים

24 November 2016, 9:00 
 
יום עיון: ניטור אנרגיה במבנים

יום עיון: ניטור אנרגיה במבנים

 

יום ה' 24 בנובמבר 2016, בשעות 9:00 עד 13:00

בבניין ביה״ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

 

בשנה האחרונה חברו יחד חברת אלקטרה והפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב בשדרוג של מערכת הניטור בבניין פורטר, עבור לימודי אנרגיה ולמחקר. יום העיון נותן ביטוי לתהליך השדרוג.

הרשמה לאירוע: כאן

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801