קול קורא להצעות למענקי מחקר בנושא אנרגיה מתחדשת תשע"ז

מכון בוריס מינץ לפתרונות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב הוקם מתוך הכרה בחשיבות מציאתם של פתרונות מדיניות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים בוערים. פרטים נוספים על פעילות המכון אפשר למצוא באתר המכון בכתובת: http://www.bmiglobalsolutions.org/

במטרה לעודד מחקר בתחום האנרגיה המתחדשת ולתמוך במחקרים יישומיים בהקשר גלובאלי בתחומים אלה, המרכז לאנרגיה מתחדשת בפקולטה להנדסה ומכון בוריס מינץ שמחים להודיע על פרסום "קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר לתמיכה בחוקרים העוסקים בכל תחומי האנרגיה המתחדשת:

אנרגיית שמש, אנרגיית רוח, אגירת אנרגיה, רשת חשמל חכמה, מדיניות אנרגיה ועוד

סכום המימון המרבי להצעה הינו 15,000$.

הקול הקורא מיועד לחוקרים מאוניברסיטת תל-אביב בלבד.

קריטריונים להערכה

  • מצוינות אקדמית
  • הרלוונטיות של נושא המחקר לתחום האנרגיה המתחדשת
  • עדיפות תינתן למחקרים יישומיים בעלי הקשר גלובאלי

פורמט להגשת הבקשות ומסמכים נדרשים

  1. שפת הגשה: אנגלית
  2. אורך ההצעה לא יעלה על 3 עמודים (לא כולל ביבליוגרפיה)
  3. פרטי המבקש/ת, קורות חיים ורשימת פרסומים
  4. גובה התמיכה המבוקשת

מועד הגשה

את הבקשות יש להגיש עד 28.2.17 בדוא"ל בלבד לכתובת: bminstitute@tauex.tau.ac.il, לכתובת זו ניתן לפנות לשאלות והבהרות. כל המסמכים הרלוונטיים יוגשו כקובץ סרוק אחד.

חברי הוועדה האקדמית

פרופ' איתי סנד, ראש ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות וראש מכון מינץ

פרופ' יוסי רוזנוקס, ראש המרכז לאנרגיה מתחדשת

Prof. Miranda Schreurs, Prof. Environment and Climate Policy, Bavarian School of Public Policy on the Technical Univ. of Munich

 

 

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive